Get Adobe Flash player

זבוב הבית

זבוב הביתמראה – צבעו אפור ו-4 פסים כהים נמשכים לאורך חזהו. אורך גופו 5 עד 7 מ"מ ועיניו מופרדות זו מזו (עיני הזכר קרובות יותר).

הרגלים – מקום חיותו קשור לבני אדם ולמעונם, ובעיקר למזונם. נח על קירות ורהיטים ונמשך לחלקי גוף חשופים של בני אדם.

תזונה – מזון נוזלי או נוזלי למחצה. מסוגל גם לגרד ולהמס מזון מוצק וגבישי כגון סוכר.

רבייה – הנקבה מטילה 1000 עד 1500 ביצים במשך חייה. משך מחזור החיים תלוי בעיקר בטמפרטורה – בתנאים מיטביים נמשך מחזור החיים, מביצה לבוגר, שבעה ימים. הבוגרים חיים במשך חודש עד חודשיים.

מידע נוסף – מהווה מטרד. עיקר חשיבותו בחיי בני אדם היא בריאותית, עקב היותו מעביר מחלות שהעיקריות מבניהן היא מחלת המעיים (כגון טיפוס), שיתוק ילדים, שחפת ומחלות עיניים.

כל הזכויות שמורות © לאתר הדברות - Powered by WordPress