Get Adobe Flash player

תיקן מזרחי

מראה – מגיע לגודל של עד כ-2.5 סנטימטר. צבעו חום כהה עד שחור. הזכר והנקבה אינם יכולים לעוף.

הרגלים  – פעיל בעיקר בלילה. נמצא בעיקר מחוץ לבית, בדרך כלל בתוך ערימות אשפה. מעדיף מזג אוויר חם ולח. בבתים ניתן למצוא אותו במקומות חשוכים. מכיוון שאינו יכול לעוף, הוא נכנס לבית דרך הצינורות.

תזונה – אוכל כל דבר, מוצא את מזונו במקומות לחים כמו מכולות אשפה וביוב. מעדיף מזונות עמילניים.

רבייה –הנקבה תטיל במהלך חייה הבוגרים כ-8 תיקי ביצים, כאשר כל תיק מכיל עד 16 ביצים. התיקן מתפתח במשך שנה לבוגר ותוחלת חייו היא עד שנה וחצי.

Comments are closed.

כל הזכויות שמורות © לאתר הדברות - Powered by WordPress