Get Adobe Flash player

הדברת חולד

הדברת חולד – כל המקדים הרי זה משובח    

חולד זהו סוג של בעל חי הדומה מאוד לחפרפרת הן במראה והן בתכונות. קל מאוד להתבלבל בניהם ורק מביני דבר יצליחו לזהות ולראות את ההבדלים בין חולד לחפרפרת. החולד חי באזורי חקלאות ועלול לפגוע מאוד בתוצרת החקלאית. אם גיליתם חולד אחד מסתתר לכם בשדה, הרי שיש עוד הרבה כמוהו כיוון שהם מגיעים תמיד ביחד ואף פעם לא לבד וחשוב מאוד לבצע במהירות הדברת חולד בשדה לפי שיתחוללו נזקים שאין להם שיעור.

הדברה חולד – חולד על קצה המזלג

החולד חי מתחת לאדמה ובונה מחילות תת קרקעיות אדירות בגודלן ביחס לבעל חיים. הוא בונה מחילות המסתעפות מהן עוד המון מנהרות וזרועות לכל עבר. החולד זורע הרס בשדה. החולד דואג לסתום את המנהרה ברגע שהוא מסיים את עבודתו, כלומר הוא יוצא מן מנהרה שאותה הוא חפר, הורס את תוצרת החקלאית, חוזר פנימה למחילה וסותם את המנהרה. החולד לא רואה כלל, אך מבחין בין אור לחושך ובין יום ללילה.

החולד פעול את פעולתו בעיקר בלילות, והא שייך למשפחת העכברים. החולד חי בממוצע שנה שלמה וממליט במהלך חייו בערך חמישה צאצאים.

החולד נמשך בעיקר לתוצרת חקלאית חריפה כמו בצלים, פלפלים חריפים ועוד. הוא זורע הרס רב בשדה שאליו הוא מצליח להגיע, לכן חשוב מאוד לבצע הדברת חולד בזמן על מנת למנוע ממנו את ההרס ככל שניתן.

הדברת חולד – איך זה מתבצע?

הדברת חולד עושים בדרך כלל על ידי אידוי בגז. מחדירים צינור עם גז רעיל לתוך התעלה. הגז מגיע לחולד והחולד מת במקום. הבעיה בשיטה זו שהמנהרה והמחילה שאותה החולד בונה מכילה המון הסתעפויות ואין לדעת לאן לכוון את הצינור, לכן מנסים לאתר את העורק הראשי של המחילה, את המנהרה הכי רחבה ועמוקה ואנו מניחים כי משם הוא יצא.

כמו כן, בהדברת חולד ניתן לשלב גם את שיטת ההדברה האלקטרונית, על ידי מכשירים שונים שפותחו במיוחד לנושא המשמיעים קולות שאינם נעימים לחולד והוא עוזב את המקום במהירות. בנושא של הדברת חולד מומלץ לשלב כמה שיטות ביחד על מנת להיות יעילים כמה שיותר.

 

Comments are closed.

כל הזכויות שמורות © לאתר הדברות - Powered by WordPress